• Header5-home-Rehoboth.jpg
  • Christelijke-reformatorische grondslag
  • Oog voor individuele onderwijsbehoeften
  • Persoonlijk contact

Passend Onderwijs

Leerlingen zijn uniek! Dat maakt het geven van onderwijs uitdagend. De Rehobothschool streeft ernaar het onderwijs voor iedere leerling passend te maken.

Extra ondersteuning in de groep of buiten de groep is mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis. Ook begeleiding op het gebied van werkhouding geven we vorm. Ambulant begeleiders, orthopedagogen en het Centrum voor Jeugd en Gezin denken met ons mee.

passend-onderwijs-rehoboth-school.jpg
Scroll naar boven