• Header5-home-Rehoboth.jpg
  • Christelijke-reformatorische grondslag
  • Oog voor individuele onderwijsbehoeften
  • Persoonlijk contact

Leerstof

Uiteraard voldoen wij aan de kerndoelen. De gebruikelijke vakken als rekenen, taal en spelling, burgerschapskunde en sociaal-emotionele vorming zijn opgenomen in ons lesprogramma. Ook Engels (vanaf groep 1) en aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden aangeboden.

Zo veel mogelijk beredeneren wij ons aanbod. Leerstof en instructietijd stemmen we af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Tijdens de lessen zorgen we voor optimale betrokkenheid: coöperatieve werkvormen dragen zorgen voor veel interactie en een actieve leerhouding.

leerstof-onderwijs-rehoboth-school.jpg
Scroll naar boven