Header tussenschoolse opvang 2
USP icoon Rehoboth
Christelijke-reformatorische grondslag
USP icoon Rehoboth
Oog voor individuele onderwijsbehoeften
USP icoon Rehoboth
Persoonlijk contact

Tussenschoolse opvang

Onze school biedt tussenschoolse opvang (TSO) aan. Kinderen kunnen tussen de middag op onze school blijven eten. De groepen hebben pauze in clusters waarbij de ene groep eerst eet in de eigen klas en de andere groep gaat eerst naar buiten. Op het blijven wordt toezicht gehouden door een aantal TSO ouders.

Commissie TSO

De gehele organisatie van de tussenschoolse opvang is in handen van de TSO commissie. Voor vragen kunt u de TSO commissie een mail sturen via tso@derehobothschool.nl

Tussenschoolse opvang rehoboth school 2

Als ouders kunt u kiezen uit de volgende opties:

Optie A

Uw kinderen eten thuis. Bij het vaststellen van de clusters proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de thuis etende kinderen. 

Mocht het een keer nodig zijn dat uw kind toch op school eet, dan betaalt u hiervoor de volgende vergoeding: 

Eenmalig overblijven:        € 2,50
Strippenkaart (10x):        € 22,50

Optie B

Uw kinderen blijven over. U betaalt voor elk kind dat overblijft een vergoeding van € 12,50 per jaar en u geeft zich daarnaast op als TSO-ouder. Als TSO-ouder blijft u ongeveer één keer per twee weken over tussen 12.00 en 13.00 uur. Daarnaast bent u verplicht éénmalig de cursus 'overblijfkracht' te volgen, de bijeenkomsten van de commissie TSO (ca. 1 keer per jaar) bij te wonen en een verklaring van goed gedrag (VOG) in te leveren. Dit laatste is een wettelijke verplichting.

Optie C

Uw kinderen blijven over. U betaalt voor elk kind dat overblijft een vergoeding van € 12,50 per jaar en daarnaast ontvangt u een factuur voor het abonnement dat u afsluit. 

De abonnementskosten bedragen per jaar: 

1 dag     €   80,-
2 dagen € 125,-
3 dagen € 170,-
4 dagen € 200,-
Met een maximum van  € 400,- per jaar.

Sfeerfoto home Rehoboth

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten