• peuterspeelzaal-bso-header-rehoboth-school.jpg
  • Christelijke-reformatorische grondslag
  • Oog voor individuele onderwijsbehoeften
  • Persoonlijk contact

Peuterspeelzaal en BSO

In de school is peuterspeelzaal ’t SpeelRuim gevestigd. ’t SpeelRuim is een locatie van Shezaf Christelijke Kinderopvang. Door een goede samenwerking met de school is er sprake van een doorgaande lijn ten aanzien van het Bijbelonderwijs.

Op maandag-, dinsdag en vrijdagmorgen (8.30 –12.00 uur) zijn peuters (vanaf 2 jaar) welkom. In een kleine groep en vertrouwde setting wordt door middel van diverse activeiten de taalontwikkeling gestimuleerd en wordt de peuter voorbereid op het school-gaan.

Voor buitenschoolse opvang (BSO) verwijzen u ook door naar Shezaf Kinderopvang voor voor- en naschoolse opvang. Ook kunt u terecht bij gastouderbureau Korelon.

rehoboth-school-peuterspeelzaal-en-bso.jpg
Scroll naar boven