• header-de-school-kwaliteit.jpg
  • Christelijke-reformatorische grondslag
  • Oog voor individuele onderwijsbehoeften
  • Persoonlijk contact

Kwaliteit

Als basisschool leveren we kwaliteit. Jaarlijks doen we aan zelfanalyse door leerlingen of ouders te bevragen, toetsresultaten te analyseren, op bezoek te gaan in groepen en externe audits uit te laten voeren. Een ouder- en leerlingpanel denkt mee met de directie en het team. Samen gaan we voor goed onderwijs! Onderstaande documenten geven een beeld van onze kwaliteit.

a. Veiligheidsbeleving
b. Oudertevredenheidspeiling
c. Leerlingtevredenheid
d. Eindtoetsresultaten
e. Verslag Onderwijsinspectie
f. Auditverslag Berseba Jaarverslag
g. Jaarverslag bestuur BRONREH concept 2022
h. Jaarverslag financiën BRONREH concept 2022

kwaliteit-rehoboth-school-2.jpg
Scroll naar boven