• identiteit-header-Rehoboth.jpg
  • Christelijke-reformatorische grondslag
  • Oog voor individuele onderwijsbehoeften
  • Persoonlijk contact

Identiteit

De Rehobothschool is een positief christelijke school met een reformatorische identiteit. De school richt zich op iedereen in Alphen aan den Rijn en omgeving die belangstelling heeft voor Bijbelgetrouw onderwijs. Onze school heeft dus een open toelatingsbeleid.

In een schoolomgeving waarin respectvol wordt omgegaan met verschillen, wordt dagelijks geput uit dé Bron: De Bijbel. Kinderen horen over Gods grote liefde voor zondaren. Liefde waarin juist kinderen, door persoonlijke bekering en geloof, mogen delen. Daarnaast klinkt de opdracht om lief te hebben.

identiteit-de-school-rehoboth-school.jpg
identiteit-de-school-rehoboth-school.jpg

Dagelijkse praktijk

In de dagelijkse praktijk gaat de Bijbel open. We vertellen, lezen en zingen eruit. De Bijbel is leidend in de vorming van de kinderen, bijvoorbeeld wanneer we hen media-wijs maken. Zoals in de grondslag van de school is opgenomen wordt de Bijbel uitgelegd zoals in de Heidelbergse catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

De Rehobothschool probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij de gewoonten van de kerken en het reformatorische voortgezet onderwijs.

Als school hebben er voor gekozen psalmen en liederen te zingen en gebruiken we de Bijbel in de Statenvertaling. 

Scroll naar boven