• bovenbouw-header-rehoboth-school.jpg
  • Christelijke-reformatorische grondslag
  • Oog voor individuele onderwijsbehoeften
  • Persoonlijk contact

Niek-team-Rehoboth

"Ik geniet van het lesgeven aan de oudste leerlingen. Mooi om ze te vormen en voor te bereiden op een nieuwe stap in hun schoolloopbaan"

~ Niek van Dijk

Activiteiten bovenbouw

In onze hoogste groepen maken we het onderwijsprogramma af. Dat geldt alle voor leerlijnen: Engels, media-wijsheid, ict-vaardigheden enz.

Waardevol om leerlingen bewust voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door te differentiëren in huiswerk en door te oefenen met het maken van werkstukken.

  • bovenbouw-groepen-rehoboth-school.jpg
  • bovenbouw-leerling-panel-groepen-rehoboth-school.jpg

Leerlingpanel

Jaarlijks wordt vanuit de bovenbouwgroepen een leerlingpanel gekozen. Regelmatig komt het panel bij elkaar. Zij helpen de directie bij het vormen van een beeld van de kwaliteit van het onderwijs.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de sfeer op het plein en in de school en het leskrijgen in combinatie-groepen. De directie ervaart de input als zeer waardevol.

quote-bovenbouw-Rehoboth

"Op mijn chrome-book leer ik werkwoordspelling. Handig, ik weet direct of ik het goed doe!"

Scroll naar boven